ΣΚΟΠΟΣ

Το ιστολόγιο απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλα,  και σε όλους εκείνους και εκείνες που ενδιαφέρονται για τα ανοιχτά ζητήματα της κοινωνίας και της εκπαίδευσης.

Σκοπός του είναι η δημιουργία ενός χώρου ζωντανής & προβληματίζουσας επικοινωνίας στον οποίο θα διαμοιράζονται ιδέες, σκέψεις και προβληματισμοί στην κατεύθυνση μιας ουσιαστικής παιδείας για όλα τα παιδιά, μιας δίκαιης και αλληλέγγυας κοινωνίας για όλους τους ανθρώπους και ενός αειφόρου και αξιοβίωτου περιβάλλοντος .

α. κ.

Email: karid@otenet.gr
Facebook: http://www.facebook.com/karidas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου